Paris, je t’aime….

Tak jako láska chutná sladce a nenávist trpce, má i Paříž svou chuť.

Cítím v ústech sladkou chuť, kterou zanechá smetanová, na jazyku rozplývající se francouzská karamelka. Paříž, ztělesnění sentimentálního genius loci je pro mě symbolem hezkých pocitů, stejně jako láska. Chuť, jejíž sladkost je drogou zaplavující mysl, které se nebráním a zcela podléhám. Jsem pouhý rybář v malé kocábce, zmítající-se mezi zpěněnými vlnami rozbouřeného moře euforických pocitů. Jednou okusíte a jste závislí do konce života.