Paris, je t’aime….

Tak jako láska chutná sladce a nenávist trpce, má i Paříž svou chuť.

Cítím v ústech sladkou chuť, kterou zanechá smetanová, na jazyku rozplývající se francouzská karamelka. Paříž, ztělesnění sentimentálního genius loci je pro mě symbolem hezkých pocitů, stejně jako láska. Chuť, jejíž sladkost je drogou zaplavující mysl, které se nebráním a zcela podléhám. Jsem pouhý rybář v malé kocábce, zmítající-se mezi zpěněnými vlnami rozbouřeného moře euforických pocitů. Jednou okusíte a jste závislí do konce života.

Paříž, město sladkých karamel

Le Marais- pařížská bažina

Budu jí říkat ona…

Když ji chcete objevit a poznat, začněte zlehka. Jen drobnými pozastaveními u jejích krás. Nesnažte se ji poznat rychle a ve spěchu, budete zklamáni a už nikdy ji neuvidíte v pravém světle. Ve světle sytě oranžového slunce, které pomalu mizí a z azurového nebe klesá k obzoru s paprsky prosvítajícími mezi střechami domů.